JESPER MIKKELSEN

- er uddannet Janitchar og Musikpædagog fra det klassiske musikkonservatorium og har været udøvende klassisk musiker i symfoniorkester i mere end 25 år.

Han har en naturlig indsigt og viden om det klassiske musikmiljø og kan begå sig i det.

 

Jesper har desuden de seneste 20 år lavet musikalske workshops for mere end 600 danske folkeskoler samt teambuildende musikalske workshops for mere end 400 danske virksomheder (bl.a. Lego Systems, Novo, Statoil, UEFA, Aalborg Kommune).

Jesper er vant til at kommunikere med børn og voksne, fange deres opmærksomhed og er meget populær og hjemmevant som formidler.

 

Jespers fokus har i mange år været på formidlingen af klassisk musik til børn og unge. Han startede derfor skolekoncerter.dk hvor han årligt udviklede og afviklede 250-350 børne- og skolekoncerter i tidsrummet 2006-2017 i samarbejde med danske musikere og ensembler.

Projektet modtog i 8 år støtte fra Statens Kunstfond, Mærsk og KODA.

Med det klassiske (!) STOMP-band Trash.dk har Jesper produceret klassiske børne-koncerter for symfoniorkestrene i  Aalborg, Aarhus, Sønderjylland, Odense, og Malmø samt turneret for Rikskonserterne i Norge og Esti Concerti i Estland.

Jesper har de seneste 8 år været projektleder/co-leder på mange store klassiske musikprojekter i Danmark og er derfor vant til selv at følge alle projekterne til dørs - fra tanke til eksekvering.

Senest har det resulteret i et stort  BOOM - Det'Rør samarbejdsprojekt i Region Nordjylland mellem Aalborg Symfoniorkester og regionens over 100 folkeskoler. Et projekt, der resulterede i symfonisk musik ud i alle 12 kommuner i regionen og klassiske workshops, der nåede mere end 25.000 børn på en sæson.

- has MAs from top classical academies of music as well as comprehensive professional experience as classical percussionists and a all thoroughly familiar with the way professional symphony orchestras work as well as the classical repertoire. Jesper has been performing classical music in a symphony orchestra for more than 25 years.

In the past 20 years Jesper has also conducted musical workshops for more than 600 Danish primary schools as well as team-building musical workshops for more than 400 Danish companies.

Jesper's focus has been on the communication of classical music to children and teens for many years. He started school concerts.dk where he annually developed and staged 250-350 children's and teens-concerts during the period 2006-2017 in collaboration with Danish classical musicians and ensembles.

The project received support from the National Art Fund for eight years.

 

With the classic (!) STOMP band Trash.dk, Jesper has produced classical children's concerts for the symphony orchestras in Aalborg, Aarhus, Southern Jutland, Odense, and Malmö and toured for the National Concerts in Norway and Esti Concerti in Estonia.

 

For the past eight years, Jesper has been the project manager / co-leader of many large classical music projects in Denmark and is therefore accustomed to follow all the projects on his own - from the first lines on a paper to execution.

Most recently, this has resulted in a large BOOM-collaborative project in the Region of Northern Jutland between Aalborg Symphony Orchestra and the region's over 100 primary schools. A project that resulted in symphonic music in all 12 municipalities in the region and classical workshops that reached more than 25,000 children in one season.

CONTACT:

Jesper Mikkelsen

DK - 8370 Hadsten

Tlf. 26 399 399

info@skolekoncerter.dk