BOOM 

Forestil dig

- en koncertsal med mange hundrede børn, der alle spiller sammen med symfoniorkesteret på deres BOOMWHACKERS. En stor oplevelse for både børn og musikere at være del af dette kæmpeorkester. Og så lyder det tilmed fantastisk.

 

BOOM - Det' Rør er en interaktiv børne- og familiekoncert med fokus på symfoniorkesterets mange flotte blæserinstrumenter. Jesper Mikkelsen guider børn og symfoniorkester igennem det underholdende program.

 

En ny og anderledes indgang til det symfoniske og klassiske musikunivers

- En stor del af symfoniorkesterets instrumenter skaber lyd på samme måde, nemlig ved hjælp af rør i forskellige længder (alle træ- og messingblæsere).

Ved denne koncert får alle deltagere et instrument i hånden, nemlig en BOOMWHACKER. Et rør, som - når det bliver anslået - har en specifik og velstemt tone.

Med denne aktiverende og interaktive koncert kan børn helt ned i de små klasser nu også spille med på klassiske værker ved hjælp af deres egen BOOMWHACKER.

Hver tone har sin egen længde og farve, og indstuderingen bliver hjulpet på vej af et flot animeret videoværktøj.

 

Børnene vil - udover at få kendskab til den dejlige klassiske musik – lære at tælle en takt, følge en “dirigent”, at tonerne har forskellige navne/farver samt at der i musik også er vigtige pauser. 

 

Musikerne vil fortælle om instrumenterne og musikken, lave et musikalsk racerløb mellem træ og messing, spille på alternative og gamle instrumenter - og finalen på koncerten er et stort fællesnummer, hvor orkester og BOOM-børn spiller sammen.…altsammen “dirigeret” via filmlærred over orkesteret. En stor oplevelse at være en del af et kæmpestort orkester.

 

Koncerten byder bl.a på musik af Sjostakovitj, Beethoven, Mozart, Carl Nielsen og Henry Manzini.

 

Formålet med koncerten

At bidrage til at børn i 2.-6.klasse oplever levende klassisk musik og musikere af høj kunstnerisk kvalitet.

Koncerten ledsages af pædagogisk materiale, som ligger op til at skolekoncerterne naturligt kan indgå i læringsforløb, ikke alene i musiktimerne, men også sammen med skolens øvrige fag.

Imagine

- a concert hall with hundreds of children playing BOOMWHACKERS together with the symphony orchestra. A great experience for both children and musicians to be a part of this huge orchestra. And the sound is amazing.

 

BOOM - Classic Tubes is an interactive children's and family concert focusing on the symphony orchestra's many great wind instruments. Jesper Mikkelsen will be guiding both children and symphonyorchestra through the entertaining program.

A new and different entrance to the classical and symphonic music universe

- A large part of the symphony orchestra's instruments create sound in the same way using pipes/tubes of different lengths (all the woodwinds and brass).

At this concert the audience also becomes musicians with their own tube - the BOOMWHACKER. A tube which - when struck together - has a specific and well-tuned tone.

The concert being activating and interactive makes it possible for kids age 6-16 to play classical musicpieces using their own colorful BOOMWHACKER.

Each BOOMWHACKER has its own length and color, and the concert introduces a beautiful animated video tool.

The children will - besides getting to know the lovely classical music - learn how to count bars, follow the conductor and the names and colors of the different notes . And also, the importance of using "breaks" in music.

 

Jesper will interview the musicians and talk about their instruments and the music, they will play music on alternative and old instruments - and the finale of the concert is a big joint number with symphonyorchestra and BOOM-children playing together. A great experience for the audience to be part of a huge orchestra.

 

The concert features music by Sjostakovich, Beethoven,   Mozart, Carl Nielsen and Henry Manzini, among others.

 

The purpose of the concert

To help children experience live classical music and musicians of high artistic quality in a new and different way.

The concert is accompanied by educational electronic material, which means that the concerts can be a natural part of the learning process following the concert.

INFO:

Direktion / conducting:    Ingen dirigent / no cunductor

Målgruppe / Audience:    7-15 år / 7-15 years

Antal / amount:                 Max 800 børn / max 800 kids

Varighed / duration:         45 minutter / 45 minutes

Orkester / orchestra:        Tutti ell. blæsere / Tutti or brass+winds

Andet / other:                   Lærred+projektor / screen + projector

 

OBS:       - 800 publikum-BOOMWHACKERS til rådighed

                - 800 audience BOOMWHACKERS available

Priser 2020-2021 / Prices 2020-2021

 

3-day production

- 1 day of rehearsal (4 hours)

- 2 concert days (a max of  2 concerts per day)

Total of:  DKK. 30.000,- alt inkl. / € 4000,- all incl.

4-day production

- 1 day of rehearsal (4 hours)

- 3 concertdays (a max of 2 concerts per day)

Total of:  DKK 40.000,- alt inkl. /  € 5335,- all incl.

5-day production

- 1 day of rehearsal (4 hours)

- 4 concertdays (a max of 2 concerts per day)

Total of:  DKK 50.000,- alt inkl. /  € 6665,- all incl.

Referencer / references:

In the spring of 2019, Aalborg Symphony Orchestra made no less than 12 classic BOOM-concerts for more than 8,000 4th-6th grade students.

In addition, 105 (!) BOOM workshops were conducted around the region's primary schools in preparation for the concerts.

Please contact Anne Rom Hansen for references

(Kids & Youth Staff, Aalborg Symphony Orchestra)

 

arh@aalborgsymfoni.dk eller tlf. 27208749

CONTACT:

Jesper Mikkelsen

DK - 8370 Hadsten

Tlf. 26 399 399

info@skolekoncerter.dk

BOOM